Общи условия-публикация външен автор

Общи условия – външен автор

 Раздел  I. Общи разпоредби

Всеки желаещ да използва системата за външен автор се съгласява с настоящите общи условия за външен автор, както и с общите условия на novavarna.net  (наричано по-долу само „НОВА“).

1. Общите условия представляват договор между Вас и НОВА, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С извършването на акт за регистрация на и получаването на потвърждение от  вас чрез електрона поща, вие се съгласявате на договорните отношения между вас и НОВА. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не се регистрирайте в системата на НОВА.

2. НОВА не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. НОВА не носи отговорност за публикации на автори, които нарушават авторските права. При използване на системи добавящи съдържание е задължително да се запознаете с правилата за публикуване при външни автори

3. НОВА не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. НОВА не носи отговорност за публикации на съдържание извън сървърите на НОВА.

5. Всички условия за ползване на платени услуги на НОВА са предоставени на https://novavarna.net/реклама

Общите

 

Публикувай история

 

Изпрати изображение

 

Изпрати съдържание