Училище “Йордан Йовков” – Вaрна превръща скучните уроци в интересно преживяване за децата

Основно училище “Йордан Йовков” Baрна е съвременно и развиващо се в посока на новите технологии училище, което дава възможност на своите възпитаници да учат и чрез преживяване и използване на съвременни технологии.

То е едно от малкото училища във Варна, които работят успоредно по два международни проекта на английски език по програма Еразъм + ( Сектор Училищни партньорства, Ключова дейност 2) – “Minds On Hands On STEM Goes on” и ” Communication is the key”.

Една от основните цели на проекта “Minds On Hands On STEM Goes on” е повишаване интереса на учениците към природонаучните предмети в училище – математика, физика, химия, биология, човекът и природата. За повечето от тях тези предмети са скучни и трудни за разбиране. Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети при реализиране на различни практически дейности. Това позволява на учениците да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Помага им да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам това, което уча?“

Дейностите по проекта позволява надграждане на знанията, получени в рамките учебните часове с извънкласни дейности като конструиране и роботика.

Друга цел на проекта е подобряване на критическото мислене и решаване на проблеми от учениците на принципа на инженерния дизайн в науката. Същността на този дизайн е кръг, състоящ се от различни етапи, при който достигането до последния води автоматично до започване отначало от първия, а именно:

1. Поставяне на социално значима проблемна ситуация пред учениците.
2. Анализиране и съставяне на план за решаването й.
3. Реализация на съставения план съгласно дадени критерии.
4. Оценка на получения резултат и неговата ефективност.
5. Подобряване на получения резултат с цел по-голяма ефективност при решаване на проблема.

Работата върху разрешаване на определен проблем учи учениците да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Те използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението. После следва презентиране на практическата разработка. Възможността да обяснят етапите през които са достигнали до финалното решение, им позволява да трансформират знанието в разбиране, а практическата разработка и нейната оценка водят до приложение на знанията, изграждане на способности за анализ и синтез. Учениците са в центъра на осъществяване на всички тези стъпки от инженерния дизайн, което ги прави основни бенефициенти на проекта. Дългосрочна цел пред участниците в проекта е провокиране интереса на учениците им към избор на кариера в тези научни области.

От друга страна учителите имаха възможност да сравнят методите си на работа, да споделят опита си с колегите от държавите партньори. Познанието за културата, традициите и ежедневието на партньорите и опитът, придобит по време на сътрудничеството, ще изградят у участниците чувство на толерантност и отвореност към други образователни практики. Сътрудничеството е отличен начин за професионално и личностно развитие.

В рамките на една седмица – от 25.05.2018 г. до 31.05.2018 г. училището беше домакин на втората за STEM проекта мобилност на ученици и учители от Словения, Португалия, Турция, Естония и България. Представителите на партньорските училища от пет държави съвместно реализираха целите на проекта с подходящи дейности, съгласно предварително разработен план.

Планът от дейности, разработен за срещата, чийто домакин бе ОУ “Йордан Йовков”, включваше:
1. Разработване и провеждане на STЕМ уроци в училище и сред природата.
2. Посещения и провеждане на STEM дейности в:
3. Аквариума и Института по рибарство във Варна
4. Национална астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” – Варна
5. Побити камъни и музей на стъклото Белослав
6. Екопарк Варна

Основно училище „Йордан Йовков“ се стреми да обучава възпитаниците си чрез най-новите и най-ефективните педагогически похвати. Това е причината да се включи в този международен проект за прилагане на STEM обучение. В днешно време е необходимо да се наблегне на развитието на базовите способности у всяко едно дете, необходими за хората през следващото десетилетие, а именно: лесна приспособимост, критично мислене, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда.

Интервю с г-н Химли Доган, координатор от Турция по проекта “Minds On Hands On STEM Goes on”:

*******
Главен спонсор на наградата този месец:

happy-life
Спонсор допълнителна награда: logo-promocheck

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Снимка: Facebook

“Ад” във Варна – обърната кола предизвика огромно задръстване (СНИМКИ)

Снимката е илюстративна

Откриха над 39 000 къса цигари без бандерол във “Владиславово”