„ИЗПРАТИ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“ е игра на медия „Нова Варна“, която дава възможност на всеки да спечели месечни НАГРАДИ за най-интересната изпратена към медията информация на info@novavarna.net или facebook.com/media.novavarna/

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ИЗПРАТИ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“

Участниците трябва да се запознаят с условията на официалните правила на Играта („Официални Правила“).

Препоръчително е изпратената информация  да съдържа над 5 изречения смислен текст и по възможност актуална снимка. Одобрените публикации се състезават в категория “Вашите новини”

Част 1. Механизъм на Играта

1. Ежемесечно събиране на информация за:
– Любопитна авторска информация и снимки
– Информация за обществено значимо или извънредно събитие
2. Оповестяване и избор на печеливши:
– Всяка информация, която е одобрена, се публикува в статия, като се посочва авторът;

– Статиите се публикуват в категория “Вашите Новини”

– Статиите се класират според преглежданията им за календарния месец

– До 5-то число на следващия месец се обявява печелившия за предходния месец на тази страница и също така го уведомява по електронен път

– Ако печелившият участник не се отзове или не свърже с организатора в 5 дневен срок, то наградата се предоставя на следващия участник с най-голям брой четения

–  В сайта novavarna.net всеки месец ще бъде публикувана статия, съдържаща името и снимка на месечния победител, заедно с получената от него награда. Запазваме си правото да НЕ връчваме награди на участници, отказващи да бъдат снимани или отказващи снимката да бъде публикувана на сайта.

3. Условия за участие:
– Участват само одобрени статии, които са актуални и тяхната достоверност не е под съмнение; Редакторският екип си запазва правото, по своя преценка, да НЕ публикува получена от читатели информация

– Всяка одобрена статия взема участие в играта, освен ако от подателя на информация не е изрично упоменато обратното;

– В случай на идентична информация, изпратена от двама или повече  читатели, редакторският екип си запазва правото да включи в играта, по свой избор, статии само по най-интересната и най-пълна информация

– Всеки участник, подал подходящ сигнал, бива информиран за участието си и включването му; във вътрешен списък с участниците;
– Участието не може да е анонимно.

4. Награда:
– Наградата в Играта се определя от Организатора индивидуално всеки месец.
– Спечелените награди, в случай че не са в парична форма, не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Част 2. Организатор на Играта

1. Организатор на Играта е “СМАРТ ХОУМ СИС” ООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник“ 4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на Официалните правила на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на Смарт Хоум Сис ООД , както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и задължително да спазват техните условия и общите условия на Нова Варна.

Наградата за месец 03.2017г. : 50лв.

Победител: Пепа Конаклиева

Наградата за месец 04.2017г.: Ваучер за 2 нощувки за двама в хотел “Роял” – Боровец

Победител: Мартин Кузманов

Награда за месец 05.2017г.: 50 лв.

Победител: Катерина Димитрова

Награда за месец 06.2017г.: Ваучер на стойност 60 лв. за ресторанти “Фратели” (кв. “Чайка” и кв “Виница”) и кафе-бар “Мъфин”. 

Победител: Александър Костадинов

Награда за месец юли: 2 билета за кинопрожекция във ФКЦ – Варна

Победител: Любомир Ямболов

Награда за месец август: 50 лв.

Победител: Радослав Радев

Награда за месец септември: Ваучер на стойност 40 лв в пицария “Ла Вита” във Варна

Победител: Ирина Шатова

Награда за месец декември: Карта с 15 сандвича за 1 месец от Le Chef.

Победител: Борислав Вангелов (с Виктория Петрова)

 

2018 г.:

Месец януари: 50 лв.
Победител:  Бисер Веселинов

Месец февруари: Ваучер за 50 лв. в ресторант LARGO и 2 броя книжки с отстъпки в търговски обекти PROMOCHECK (1 бр. “Free Time & Shopping” и 1 бр. “Home Techno Car”)
Победител: Теодор Тамахкиянов

Месец март: 30 лв.и 1 книжка с отстъпки в търговски обекти PROMOCHECK (1 бр. “Free Time & Shopping”)
Победител: Валентина Ценова

Месец април: Ваучер за 50 лв. консумация в ресторант “Стария Чинар” и 1 книжка с отстъпки в търговски обекти PROMOCHECK
Победител: Радослав Шидеров

Месец май: Карта за 2 посещения в спортен център “Happy Life” и 1 книжка с отстъпки в търговски обекти PROMOCHECK
Победител: Елена Георгиева

Месец юни: Green Tea Cocoa на Cvetita Herbal и 1 книжка с отстъпки в търговски обекти PROMOCHECK
Победител:

Месец август: Ваучер за процедура Hydrafacial MD®Elite от DionaPro Варна

Победител: Мария Белева

Месец ноември: Ваучер за две фамилни пици по избор от Pizzaro

Победител: Валерия Маринова