„АКВАХИТ“ ЕООД създават безопасни и здравословни условия на труд. Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Като дългогодишна компания, специализиране в търговия на едро и дребно с минерална и трапезна вода,  „АКВАХИТ“ ЕООД създава безопасни и здравословни условия на труд в рамките на одобрен проект по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“  BG05M9OP001-1.008-0908-C01 “Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в “Аквахит” ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

“Аквахит” ЕООД планира, съгласно своята стратегия за развитие и кадрова политика, осигуряване на защитно работно облекло, обувки и лични предпазни средства без компромис в качеството за всяко лице, назначено на отделна длъжност в предприятието, с което да се съдейства за изграждане и затвърждаване на трудови навици, категорично спазване на изискванията за безопасност и опазване на здравето на трудещите се.

В рамките на проекта се предвижда въвеждане на система за контрол на работното време и достъп на служителите, като решение за богат набор от справки – присъстващи, закъснения, регистрирани събития, реално отработено време – с идея за подобряване на организацията на работа и оптимизиране на работните процеси.

Всяко назначено в предприятието лице се планира да се включи в специализирано обучение, относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване, както и в обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии.

За подобряване на микроклимата, внедряване на корпоративна социална отговорност и благоприятната работна среда ще се осигурят социални придобивки за работещите – подходящо оборудвани и обзаведени места за отдих, хранене и почивка, спорт, в административния офис и в складовата база на предприятиятието, с оглед сигурни и привлекателни социалните условия за мотивирани служители, възприемайки единна фирмена култура.

Основна цел е да се внедри съвременна практика за безопасна и ефективна организация на труд и работно време с възможност за гъвкави форми на заетост, подобрена работна среда чрез допълнителни социални придобивки на всички нива в организацията и създаване на превенция, включваща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и влиянието на фактори, свързани с работната среда и микроклимата в офисната и складова база, да се създадат условия за безопасна работа на назначените служители, осигурявайки персонални средства за защита, да се постигне повишено ниво на здравна сигурност и превенция на трудови злополуки.

Проектът е на стойност 69 190,91 лева, от които 58 812,28 лв. се финансират от ЕС, а 10 378,63 лв. са осигурени от национално финансиране.

www.aquahit.bg.

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Автор: Светослава Рашкова

Любовта и удоволствието, с което работя гарантира високата ефективност при създаването и изпълнението на всяка рекламна кампания.

снимка facebook

След ремонта централните подлези във Варна пак в плачевно състояние (СНИМКИ )

снимка Нова Варна

34 двойки от Варна си сдобиха с рожби след участие в кампанията “Искам бебе” (СНИМКИ ) (ВИДЕО)