Проект CULINART създава съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства

Нова съвместна квалификация за професионално образование и обучение (ПОО) в сферата на кулинарните изкуства ще бъде разработена в рамките на международен проект CULINART

Проект CULINART се изпълнява от консорциум от организации от България, Испания, Франция, Италия, Португалия и Турция. Фокусът му е поставен върху разработването и внедряването на изцяло нова съвместна квалификация в областта на кулинарните изкуства, която да отговори на актуалните нужди на пазара на труда и да предостави възможност за повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Международен колеж – Добрич в партньорство с Висше училище по мениджмънт – Варна домакинстват серия от събития, чиято цел е в открита дискусия с участниците да се проучат специфичните нужди на бизнеса от сферата на туризма и гостоприемството и да се дефинират техните изисквания към професионалистите, работещи в областта на кулинарните изкуства. В резултат на форумите очакваме да се формулират конкретни предложения за специфични знания, умения и компетентности, които следва да притежава съвременния „главен готвач“, за да отговаря на очакванията на работодателите и да е „в крак“ с последните тенденции и иновации в гастрономията. Третият и последен

ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР С ФОКУС ГРУПИ

ще се проведе в град Варна на 11 март 2019 г. (понеделник)

в Института за кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт

на адрес: ул. „Оборище“, № 13А.

За участие в дискусията са поканени всички заинтересовани представители на: професионалните и браншови организации на заетите в ресторантьорството и кулинарния сектор, доставчици на ПОО, централни и местни институции и регулаторни органи, имащи отношение към разработването, акредитирането и контролирането на професионалните квалификации, утвърдени професионалисти в бранша и други заинтересовани лица.

Събитието се организира в рамките на проект: „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение, който се реализира по договор № 2018-1739/001–001 с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“.

Участието в дискусионния семинар е безплатно, като поради ограничения брой места се изисква предварителна регистрация. За целта се свържете с екипа на проекта на един от посочените контакти.

Повече детайли за инициативата можете да намерите на интернет страницата на проекта: www.culinart-europe.eu

E-mail: culinart2018@gmail.com

моб. тел. +359 888 677 429

Проект с референтен номер 597848-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, а Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

*******
Спонсор на наградата този месец:happyLife

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

снимка НПО Бъдеще за Варна

700 млн. евро ще струва вторият Аспарухов мост във Варна (ВИДЕО)

снимка Поля Колимова

Първият щъркел кацна във Варна