Въздухът във Варна тихомълком ни убива. Общината мълчи

Снимка: live.varna.bg
Снимка: live.varna.bg

През 28 денонощия замърсяването на въздуха във Варна е било над нормата на фини прахови частици.

Както знаете, това води до увеличаване на смъртността. Основен замърсител без съмнение са многото започнати едновременно ремонти, но според РИОСВ средносрочно нормата е в граници.

Както се вижда, подолу от отговора на РИОСВ става ясно, че Общината има отговорност към гражданите и евентуалните възникнали за тях рискове при реализиране на ремонтите. Разбира се, би било хубаво, когато се очакват бурни ветрове и има данни за силно замърсяване с фини прахови частици, да се предприемат някакви информационни дейности и превенция. Да  не забравяме, че общината има проект за това – ПРОЕКТ ИСУН №BG16M10P002-5.002-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна – Фаза 1“

Без ремонти не може да се подобри визията на града, но някой да е чул кога ни тровят, някой да знае че ремонтите ни убиват тихомълком. Общината мълчи. Мълчи защото и е удобно и никой не пита. 

Ето и официалните отговори на въпросите на “Нова Варна” към екоинспекцията

1. Колко сигнали са подадени до РИОСВ Варна за замърсен въздух във Варна в последните 3/6/9 месеца – в зависимост от статистиката, с която разполагате?

Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, в компетенциите на РИОСВ е непосредствения контрол върху състоянието и експлоатацията на обекти с източници на емисии, работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници.
За последните три месеца в РИОСВ-Варна са постъпили 15 сигнала за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Варна.

2. Колко от тях са свързани с ремонтни дейности в града?

Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха. От постъпилите 15 сигнала, само 1 от тях касае замърсяване на атмосферния въздух, в резултат от реконструкцията и изграждането на бул. „Васил Левски“. Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност.

3. В кои райони въздухът е най-замърсен?

Контролът за качеството на атмосферния въздух (КАВ) се определя на база измерванията на Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда.
През 2018 г. в Националната автоматизирана система за контрол на КАВ (НАСККАВ) от гр. Варна постъпваха данни от два стационарни пункта за мониторинг на КАВ в приземния въздушен слой на атмосферата:

– Автоматична измервателна станция (АИС) „СОУ Ангел Кънчев”, гр. Варна.
– АИС „Чайка”, гр. Варна.

Станциите регистрират данни в реално време на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, а именно озон, въглероден оксид, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици (ФПЧ10).

По обобщените резултати за 2018 г. от двете автоматични измервателни станции (АИС) на гр. Варна се констатира:

– АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр. Варна – регистрирани са 28 броя денонощия с превишаване на средноденонощната норма, при допустими 35 броя денонощия. Средногодишната концентрация – 26,27 μg/m3 не превишава средногодишната норма (СГН) от 40 μg/m3;

– АИС „Чайка”, гр. Варна – 19 броя денонощия с превишаване на средноденонощната норма, при допустими 35 броя денонощия. Средногодишната концентрация – 27,75 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3.

Следва да се има предвид, че резултатите от двете станции не се събират автоматично, т.е. дните с превишения не са равни на сбора от броя превишения на двете станции.
По останалите контролирани замърсители резултатите за 2018 г. са значително под нормите.

*******
Спонсор на наградата този месец:happyLife

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Автор: Георги Костов

Георги Костов е предприемач, иноватор, експерт по европейски проекти, информационни технологии и активен общественик. В миналото е бил участник в политиката.При създаването на проекта Нова Варна взима активно участие и остава почетен член на екипа от редактори. Активно се занимава с подпомагане на младите хора и иновативни проекти.

снимка Мердин Берберов, Нова Варна

Приключи почистването на деретата във Варна

Снимка: Мердин Берберов, "Нова Варна"

Градинка се появи на мястото на изгоряло заведение във Варна (СНИМКИ/ВИДЕО)