Три първи копки във Варна утре

снимка Нова Варна
снимка Нова Варна

Утре във връзка с изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, Община Варна ще проведе три официални церемонии „Първа копка“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Церемониите ще се проведат както следва:
Обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I”, включително велоалея и пространството заключено между ул. „Козлодуй”, ул. „Цар Симеон I”, ул. „Цариброд” и ул. „Л. Заменхов”.

Церемонията ще се проведе от 12.00 ч. на ул. „Цар Симеон I“ в близост до пешеходната зона.
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а така също и със собствено финансиране от Община Варна.
Проектът включва благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“, а така също и градинката пред Дом на науката и техниката – Варна.
Проектът предвижда ремонт на ул. „Цар Симеон I“, като връзка между пешеходната зона и ЖП Гара – Варна. Ще се направи разширяване и облагородяване на пешеходната зона, ще бъде изградена велоалея, като трасето ще минава успоредно на пътното платно, по цялото протежение на улицата.

Предвидена е пълна реконструкция на съществуващата градинка пред Дом на науката и техниката – Варна, която ще включва подмяна на парковата мебел – пейки, кошчета, предвиден е кът за отдих, с което ще се постигне един модерен и съвременен облик на занемарената територия.
Ще бъдат подменени ВиК проводите по протежението на цялата улица, така също ще се извърши подмяна на осветителните тела, като ще бъдат монтирани енергоспестяващи и енергийно ефективни.
Обект: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони”, включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф”

Церемонията ще се проведе от 13.00 ч. на ул. „Михаил Колони“ до входа на Морска градина.
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а така също и със собствено финансиране от Община Варна.
Проектът включва благоустрояване, естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“ и площад „Екзарх Йосиф“.

Проектът предвижда преработка на ул. „Михаил Колони“, като връзка между пешеходната зона и Приморски парк. Ще се направи разширяване и облагородяване на пешеходната зона, ще бъде изградена велоалея, като трасето ще минава успоредно на пътното платно и по цялото протежение на ул. „Михаил Колони“.
Участъкът от бул. „Княз Борис І” до пл. „Екзарх Йосиф” (пред училището) ще бъде обособен като пешеходна зона, което ще бъде естествено продължение на пешеходната зона от бул. „Княз Борис I“.
На площад „Екзарх Йосиф” е проектирана пълна реконструкция на съществуващата градинка с подмяна на парковата мебел – пейки, кошчета, също така е предвиден и кът за отдих. Предвижда се нов и съвременен облик на съществуващата чешма.
Ще бъдат подменени ВиК проводите по протежението на цялата улица, така също ще се извърши подмяна на осветителните тела, като ще бъдат монтирани енергоспестяващи и енергийно ефективни.
Обект: „Морска градина – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност.”
Церемонията ще се проведе от 14.00 ч. пред Розариума.
Обектът е част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Зоните на интервенция в Морската градина са общо 8 на брой, а именно:
Зона А – Алпинеум;
Зона Б – Розариум;
Зона В – Зелени площи, подпорна стена, алея от естествен камък, Изгледна площадка;
Зона Г – Зелени и цветни площи между зона В и Летен театър;
Зона Д – Под дъгата – зона, източно от Зона В;
Зона Е – Между Морско казино, Планетариум и Аквариум;
Зона Ж – Велоалея, успоредна на бул. Княз Борис I, алейна мрежа и подпорни стени;
Зона З – Други зелени площи.
Проектът предвижда възстановяване на знаковите за градината места като Розариум и Алпинеум, пространството пред Аквариума – макета на „Черно море“, ще се възстанови подпорната стена под Морско казино, ще бъде изградена велоалея успоредна на бул. „Княз Борис I“, ще бъдат обновени зелени площи в обхвата на гореописаните зони.

*******
Спонсор на наградата този месец:happyLife

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Защо се срина Facebook

Снимка: Община Варна

От последните минути: Автобус премаза крака на дете във Варна