Играй и спечели безплатна иновативна тренировка от Happy Life – Slim&Shape Club, Варна

Играта завърши на 09.04.2019г., а късметлиите са Александрина Кръстева и Габриела Нешева. Честито!

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Участвайте във Фейсбук играта на Happy Life- Slim&Shape Club, в град Варна и спечелете безплатна иновативна тренировка в спортен клуб „HAPPY LIFE“!

Единственото, което трябва да направите, за да участвате, е да отворите линка към тази Фейсбук публикация: ТУК и да оставите коментар под нея във Фейсбук страницата на „Нова Варна“, с отговор на въпроса:

С кои от изброените ДВА иновативни уреда желаете да направите своята тренировка?

Играта стартира на 02.04.2019г. и ще продължи до 09.04.2019г. до 12:00 часа на обяд. Успех!

На 09.04.2019г. ще изтеглим двама победителя, които ще спечелят безплатна тренировка от Happy Life- Slim&Shape Club, в град Варна. Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер на случаен принцип.

Happy Life- Slim&Shape Club е единствения по рода си спортен клуб с най-иновативни уреди във Варна. Това е мястото, където можете да избягате от ежедневните си грижи и да се съсредоточи върху себе си.

Да спестите време, усилия и средства, и да изваяте бързо и лесно своята красива фигура. А с една пълноценна тренировка от 90 минути можете да изгарите до 3 000 калории.

Защо да се подлагате на болезнени процедури и непосилни тренировки, когато можете да се присъедините към клуба на щастливите хора – Happy Life Slim & Shape club, където неусетно ще се сдобиете със стегнато и красиво тяло.

Контакт: +359 879 660 770

Адрес: кв. “Победа”, ул. “Тодор Радев Пенев” 7, гр. Варна

Общи условия на играта във Фейсбук играта “Happy Life- Slim&Shape Club”:

Играта на “Happy Life- Slim&Shape Club” се провежда във Фейсбук страницата на „Нова Варна“- https://www.facebook.com/media.novavarna/, в град Варна.

Вземайки участие в мини-играта във Фейсбук страницата на „Нова Варна“, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

     1.Механизъм:

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

 1. Да отговори на въпроса: С кои от изброените два иновативни уреда желаете да направите своята тренировка?                                                                                                  –Vacu Activ Body Shape, Infrashape Horizontal, Rollshape, Icaros Pro или Active Slim IR Touch 6in1, с коментир под публикацията във Фейсбук страницата на “Нова Варна” от 02.04.2019 г.  -https://www.facebook.com/media.novavarna/posts/2112986545449923?__xts__[0]=68.ARB9Ij75g0Gmf2tW7KotFIwCq4NqlV4uHg3C_aD3vfHLz4L1pfbTvPAsvDwh6jcQ0znDot5ckigCbnk5I5zC_zEaA6eFC5J8BVbR20Pvjy5dTfyGoP8FZYshGKwqgCMYuaMo0MrRjntuccj1-lDfWqqtpAsoXzTgW_9JiRY80v6-G1a7gBGH1asRs0X8IWHkzwAhcU1rjZ34CXzl9aRHnx60wmDH7e9g58N33Om6wSyLskBdPGrCGtdPk-ATyWzo8O_friTBHW5E56BQgQgQpa15BtbNfa-EnOmytG6D6XrVX4y1V-8EjpmfmvcQ-1EvAzxNWVFa3vcHWlYW36limfBzzw&__tn__=-R

 

 1. Периодът на играта e от 02.04.2019 г. до 09.04.2019 г. до 12:00 часа на обяд.
 2. Участието в играта НЕ е обвързано с покупка от страна на Участника.
 3. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе в условията, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези “Официални правила” за участие в играта.

     2. Право на участие:

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 2. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Фейсбук страницата “Нова Варна” – https://www.facebook.com/media.novavarna/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Фейсбук публикацията всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези “Официални правила”.

     3. Награждаване:

 1. Наградата в играта на “Happy Life- Slim&Shape Club” е безплатна тренировка с два иновативни уреда от HAPPY LIFE – SLIM & SHAPE CLUB в град Варна. Победителя ще бъде изтеглен на томболен принцип чрез специализиран софтуер.
 2. Печелившият Участник ще бъде обявен в коментар под поста публикуван на Фейсбук страницата на Нова Варна на 02.04.2019г.- ТУК
 3. Ще се свържем с печелившия Участник за уточняване на детайлите относно получаването на наградата.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

     4. Лични данни:

 1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, в това число от Изпълнителя. Организаторът и Изпълнителят са регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
 2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дата на раждане, телефон, адрес и имейл) за цели, свързани с играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 3. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

     5. Други общи условия при провеждане на игри:

 1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя “Официалните правила” като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Фейсбук страницата – “Нова Варна” https://www.facebook.com/media.novavarna/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в “Официалните правила”, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на “Официалните правила” или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
 3. Печелившият Участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.
 4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
 6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 7. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 8. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 9. Организаторът и Изпълнителят на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 10. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Фейсбук при участие в инициативи се счита за нарушение на “Официалните правила”. Организаторът и Изпълнителят на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават “Официалните правила”, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организаторът и Изпълнителят на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 11. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/media.novavarna/. , включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 12. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да изтриват качена информация и материали, чието съдържание преценят, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 13. С приемането на настоящите “Официални правила” Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът и Изпълнителят не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
 14. С приемането на настоящите “Официални правила” Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организаторът и Изпълнителят на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

*******
Спонсор на наградата този месец:happyLife

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Автор: Светослава Рашкова

Любовта и удоволствието, с което работя гарантира високата ефективност при създаването и изпълнението на всяка рекламна кампания.

Снимка: Архив

Екшън в супермаркет във Варна: Крадла не дава плячката, бори се с продавач

Снимка: Нова Варна

Нова регата събира ветроходци във Варна