“Фондацията” с безплатен концерт за Деня на моряка във Варна

Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Тази година за седми поре­ден път във Варна на 25 юни 2019 ще се праз­нува Меж­ду­на­род­ния ден на моряка. Във вътрешния двор на Археологическия музей ще се събе­рат мор­ски мъже, военни моряци, близки на моряци, пред­с­та­ви­тели на Община Варна, гости на града, просто хора, които се чув­с­т­ват съп­ри­час­тни на мор­с­ката идея.

Кон­цер­тът ще бъде отк­рит от пред­с­та­ви­тел­ния духов оркес­тър на ВМС, нак­рая пуб­ли­ката ще има удо­вол­с­т­ви­ето да апло­дира група .

Приветствие към моряците ще поднесе кдп Золтан Сулай, управител на фирма “Стамко Менинг Варна”.

По време на праз­ника ще бъдат връ­чени наг­ра­дите от Наци­о­нал­ния кон­курс “Диря в морето”.

Конкурсът все по-уверено набира скорост, след като се взе решение да участват, освен моряци, и близки на моряци, от следващата година в „Диря в морето” ще се намесят и лауреатите от конкурса „Детско море”.

Специалната награда на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за поезия получава Ивелина Радионова.

Наградата ще бъде връчена лично от г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ.

На 24.06 от 18:00 часа в офиса на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на

ул. Граф Игна­тиев 6А се отк­рива изложба с кар­тини и фотоси на лау­ре­ати и учас­т­ници в Наци­о­нал­ния кон­курс „Диря в морето”.

На 25.06. от 16:00 часа на Мор­ска гара — Варна на вет­ро­хода „Кали­акра” започва Мор­ско кръ­ще­ние за деца, изя­вени в кон­курса „Дет­ско море” и деца, близки на моряци. При хубаво време ще се нап­рави мор­ска раз­ходка из залива.

Едно от важ­ните съби­тия, пос­ве­тени на Деня на моряка и Меж­ду­на­род­ния ден на детето, бе кон­курса „Дет­ско море”. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­с­та­вени над 1000 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Бяха връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца полу­чиха и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца беше уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна.

Програма
за честването Международния ден на моряка 25 юни 2019 г.

13.05 17:00
Община Варна Зала Пленарна
Конкурс Детско море –
награждаване и концерт.

24.06 18:00
ул. Граф Игнатиев 6А
Национален конкурс Диря в морето –
откриване на изложба

25.06 16:00
Ветроход Калиакра
Морско кръщение

25.06 20:00
Археологически музей – вътрешен двор
Национален конкурс Диря в морето –
награждаване по време на концерта

25.06 20:00
Археологически музей – вътрешен двор
Празничен концерт
с участието на група ФОНДАЦИЯТА
и Духовия оркестър на ВМС

Вход свободен

 

*******
Спонсор на наградата този месец:HappyLife

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Автор: Надежда Алексиева

Завършила съм фотография, имам повече от 15 години опит като фоторепортер и репортер. Обичам честната и провокираща журналистика, морето и добрите хора.

Лекарите се борят за живота на детето, пострадало при катастрофата край Долище

Осиновени деца се върнаха в Дома във Виница